28.07.2022

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ BACĂU cu sediul în Bacău, str. Oituz, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

-      0,5 normă secretar IS, studii superioare, contract individual de muncă perioadă nedeterminată;

-      0,25 normă administrator financiar IS, studii superioare, contract individual de muncă perioadă nedeterminată;

-      0,25 normă informatician IS, studii superioare, contract individual de muncă perioadă nedeterminată;

Concursul va avea loc la data de 22.08.2022, ora 10,00proba scrisă și 25.08.2022, ora 10,00interviul, la sediul Centrului Județean de Excelență Bacău.

Detalii privind condițiile de participare, dosarele de concurs și calendarul le găsiți aici, iar pentru descărcarea cererii de înscriere executați clic aici.

Fișe post: secretar, administrator financiar, informatician.

29.06.2022

ÎNSCRIERE PROFESORI PENTRU A SUSȚINE CURSURI ÎN CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Profesorii care doresc și manifestă interes constant față de pregătirea de performanță a elevilor, cu prioritate cei ai căror elevi au obținut rezultate deosebite la competiții, pot să se înscrie în anul școlar 2022-2023 pentru a susține cursuri la Centrul Județean de Excelență Bacău. Selecția cadrelor didactice se va face pe baza unui interviu și a unui portofoliu.

Cadrele didactice care doresc să facă parte din echipa Centrului Județean de Excelență Bacău își vor exprima disponibilitatea prin completarea formular online https://forms.gle/Bx3wAAdx9YvXgGNg7 și vor urma etapele din procedura de selecție conform următorului calendar:

  • 01.07.-15.08.2022 – completarea formularului de intenție online
  • 16.08-05.09.2022 - depunerea dosarului de selecţie la registratura Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în zilele de luni până vineri din perioadă, între orele 8-17
  • 06-07.09.2022 - evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisia desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău
  • 08-09.09.2022 - realizarea interviurilor (se va anunța după depunerea dosarelor de selecţie programul de desfășurare pe discipline/subcomisii)
  • 12.09.2022 - publicarea rezultatelor în urma evaluării portofoliului şi a probe de interviu înainte de contestații
  • 13.09.2022 – depunerea eventualelor contestații la evaluarea portofoliilor
  • 14.09.2022 - publicarea rezultatelor finale ale selecției

Informațiile legate de procedura de selecție le găsiți publicate în secțiunea Noutăți.

 

Formular de intenție pentru participare la selecția profesorilor în Centrul Judeţean de Excelenţă Bacău

Adresa unitati de invatamant CJEXBC 2022

Anunt inscriere profesori CJEXBC 2022

Procedura selectie profesori CJEXBC 2022

Anexe la procedura selectie