08.03.2023

LogEX - Revista Centrului Județean de Excelență Bacău la primul număr!

20.01.2023

Au fost publicat listele și calendarele competițiilor ce vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2022 - 2023. https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri

19.01.2023

Vineri 20 ianuarie 2023 - Sâmbătă 21 ianuarie 2023 programul activităților la CJExBC este conform orarului. 

10.01.2023

Anunț  actualizat programul de activitate în CJExBC!  

Având în vedere că ziua de 2 iunie 2023 este declarată zi liberă prin HG nr. 1555/28.12.2022 activitățile CJExBC din zilele de 2 și 3 iunie 2023 vor fi reprogramate  în zilele de  16 și 17 iunie 2023 .

Anunț  selecție profesor lector pentru grupa de geografie! 

Invităm cadrele didactice intersate să se aplice la a III-a etapă de selecție pentru disciplina geografie - 1 grup filială Bacău. Acestea vor depune dosarul de selecție a sediului CJExBC Bacău în 25-26 ianuarie 2023, interval orar 13-16. Evaluarea portofoliilor va avea loc în 30 ianuarie 2023, iar interviul în 31 ianuarie 2023 (ora va fi comunicată după perioada de depunere a dosarelor). Rezultatele vor fi afișate în 31 ianuarie 2023, eventualele contestații vor putea depune în 1 februarie 2023 la sediul CJExBC interval orar 9-11, iar rezulatele finale vor fi afișate la sediul CJExBC în această dată până la ora 14,30. Procedura de selecție și anexele la procedura se găsesc în documentele anexate la prima etapă de selecție din pagina Noutăți. 

06.12.2022

Programul de recuperare a orelor desâmbătă, 17 decembrie 2022pentru grupele Centrului Judeţean de Exelenţă Bacău de la Colegiul Naţional „G. Vranceanu” Bacăuavând în vedere că în această zi la colegiu se vor recupera orele din 2 decembrie 2022. 

La celelalte locaţii orele se desfăşoară după programul normal conform orarului.

Orar actualizat la 16.11.2022 

27.10.2022

Rezultate elevi auditori pentru anul școlar 2022-2023 . Elevii auditori admiși vor semna fișa de prezență la curs fără a fi cuprinși oficial în cadrul grupei respective conform prevederilor din RegulamentuI de ordine interioară al CJExBC, art. 51, lit. a)-c).

19.10.2022

Rugăm elevii selectați în grupele de excelență să fie prezenți la cursurile Centrului Județean de Excelență conform programului Orar grupe 2022_2023 actualizat în data de 15.10.2022. La nivelul fiecărei grupe orarul va putea suporta modificări care vor fi stabilite la prima oră de curs! Lista cu elevii auditori va fi afișată pe site, anonimizat, până la data următoarei ore de curs a grupei. 

Dragi copii, stimați părinți, începem primul an de funcționare în cadrul Centrului Județean de Excelență, pe care vi-l dorim să fie cu împliniri și rezultate excepționale, cu multă sănătate succes și spor în activitatea pe care o veți desfășura alături, ghidați de profesorii lectori!

Director prof. Daniela Bejan

14.10.2022

Cursurile vor debuta în săptămâna 17-22 octombrie, începând cu ziua de joi (20 octombrie), vineri (21 octombrie) sau sâmbătă (22 octombrie) funcţie de locația și programul afișat pentru fiecare grupă în fișierul Orar profesori pe grupe 2022_2023 actualizat 15.10.2022. Orarul mai poate suporta modificări!

Cursurile vor respecta structura anului școlar, ca urmare în săptămâna de vacanță 24-30 oct. NU se fac cursuri. Acestea vor fi reluate, după vacanță începând cu săptămâna 31 oct-5 noi conform orarului.

Activitatea se va desfășura cu prezență fizică!

13.10.2022

 Rezultate finale la testarea inițială - etapa a II-a de selecție:

·           FILIALA BACĂU – locaţie testare Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” – rezultate finale filiala Bacău

·           FILIALA ONEŞTI – locaţie testare Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” – rezultate finale filiala Oneşti

·           FILIALA MOINEŞTI – locaţie testare Liceul Teoretic „Spiru Haret” – rezultate finale filiala Moineşti

ANUNT PRIVIND REPARTIZAREA GRUPELOR DE EXCELENȚĂ PE FILIALE ȘI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Codurile grupelor de excelență 2022_2023 Coduri grupe 2022_2023

Centralizatorul profesorilor pe grupe de excelență 2022-2023 Orar profesori pe grupe 2022_2023 actualizat 14.10.2022

Centralizatorul elevilor cu testere şi portofoliu pe grupe de excelență 2022-2023 filiala Bacău Centralizator Bacău elevi 2022_2023

Centralizatorul elevilor cu testere şi portofoliu pe grupe de excelență 2022-2023 filiala Oneşti Centralizator Oneşti elevi 2022_2023

Centralizatorul elevilor cu testere şi portofoliu pe grupe de excelență 2022-2023 filiala Moineşti Centralizator Moineşti elevi 2022_2023

În cazul în care în urma testării inițiale un elev nu promovează concursul de selecție într-o grupă, dar dorește să participe la cursurile desfășurate în cadrul ei, o poate face doar cu aprobarea profesorilor grupei și a directorului centrului și numai în condițiile în care efectivul grupei nu este supradimensionat și nu se perturbă procesul educativ. Elevul se va numi “auditor” și va semna pe foaia de prezență a fiecărui curs, fără a fi însă cuprins oficial în cadrul grupei respective (art. 51, lit. a) din ROI CJExBC). Cererile de elev auditor, semnate și aprobate de profesorii coordonatori vor fi aduse și înregistrate la secretariatul CJExBC. Aprobarile privitoare la elevii auditori vor fi făcute doar in prima zi de curs, în ordinea punctajelor de la testarea inițială și nu mai mult de 25% din efectivul maxim al unei grupe, adică maxim 4 elevi auditori! Cererea pentru elev auditor poate fi descărcatăaici.

12.10.2022

Rezultate inițiale la testarea din 8.10.2022 - etapa a II-a de selecție - Afişat azi 12.10.2022, ora 11,45

·         FILIALA BACĂU – locaţie testare Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” – rezultate testare iniţială Bacău

·         FILIALA ONEŞTI – locaţie testare Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” – rezultate testare iniţială Oneşti

·         FILIALA MOINEŞTI – locaţie testare Liceul Teoretic „Spiru Haret” – rezultate testare iniţială Moineşti

 

       Locurile disponibile pe grupe şi filiale pentru etapa a II-a de selecţie, după admiterea pe baza portofoliilor, au fost afişate în data de 05.10.2022 în fişierul SITUAŢIE LOCURI DUPĂ EVALUAREA PORTOFOLIILOR.pdf

 Eventuale contestații ale punctajelor obținute la etapa a II-a testarea inițială se pot depune în data de 12 octombrie între orele 14.30-17.30, la secretariatul Centrului Județean de Excelență Bacău, str. Oituz, nr. 24, Bacău (sediul ISJ Bacău, etaj I) sau online la adresa de emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.în intervalul orar 14.30-17.30 prin atașarea la email a fișierului (Cerere contestatie.pdf). Cererea de contestației ataşată email-ului va fi completată, datată și semnată de părinte/tutore/elev major

Rezultatele finale după contestaţii vor fi afișate anonimizat (ultimele 9 cifre din CNP) cu punctajul, respectiv Admis/Respins, pe 13 octombrie 2022, până la ora 20,30.

După afișarea rezultatelor finale vor fi făcute în cel mai scurt timp anunțuri referitoare la începerea cursurilor: cod grupe pe clase și locații, componența nominală a grupelor și profesorii lectori de la fiecare grupă.

Cursurile vor debuta în săptămâna 17-22 octombrie, începând cu ziua de joi (20 octombrie), vineri (21 octombrie) sau sâmbătă (22 octombrie) funcţie de programul ce va fi afișat pentru fiecare grupă.

Activitatea se va desfășura cu prezență fizică.

 Vă rugăm să urmăriți site-ul la secțiunile Noutăți, Discipline și Orar pentru că informațiile vor fi actualizate periodic.

Centrul de excelenta subiecte si bareme 8 octombrie

08.10.2022

Afişarea rezultatelor: 

- 12 octombrie 2022 – afișarea rezultatelor înainte de contestații până la ora 14

-  12 octombrie 2022 - eventuale contestații la testarea inițială se pot depune in format letric, intre orele 14.30-17.30, la secretariatul Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău, str. Oituz, nr. 24, Bacău (sediul ISJ Bacău, etaj I) sau online la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în intervalul orar 14.30-17.30. Formularul de înregistarare a contestaţiei poate fi descărcat aici. Se pot depune contestaţii numai pentru lucrarea proprie

-  13 octombrie 2022 - afișarea rezultatelor finale până la ora 16,30

Subiectele şi baremele au fost afişate la avizierul fiecărui centru de testare. Rezultatele vor fi afișate pe site anonimizat (ultimele 9 cifre din CNP).

În cazul în care în urma testării inițiale un elev nu promovează concursul de selecție într-o grupă, dar dorește să participe la cursurile desfășurate în cadrul ei, o poate face doar cu aprobarea profesorilor grupei și a directorului centrului și numai în condițiile în care efectivul grupei nu este supradimensionat și nu se perturbă procesul educativ. Elevul se va numi “auditor” și va semna pe foaia de prezență a fiecărui curs, fără a fi însă cuprins oficial în cadrul grupei respective (art. 51, lit. a) din ROI CJExBC). Cererile de elev auditor, semnate și aprobate de profesorii coordonatori vor fi aduse și înregistrate la secretariatul CJExBC. Aprobarile privitoare la elevii auditori vor fi făcute doar in prima zi de curs, în ordinea punctajelor de la testarea inițială și nu mai mult de 25% din efectivul maxim al unei grupe, adică maxim 4 elevi auditori!

05.10.2022 

Rezultatele după Etapa I – Evaluare portofolii

Elevii care nu au fost admişi după evaluarea portofoliilor au fost redistribuiţi pentru testare, dacă doresc să participe.

LISTA ELEVI CU PORTOFOLIU.pdf

Etapa a II-a - Admiterea pe baza testării nivelului cognitiv (testarea inițială)

Locurile disponibile pe grupe şi filiale pentru testarea inițială după admiterea pe baza portofoliilor

SITUATIE LOCURI DUPA EVALUAREA PORTOFOLIILOR.pdf

Repartizarea pentru testare pe filiale - 8 octombrie 2022

Elevii pentru care la rubrica observaţii este menţionată "TESTARE" se vor prezenta la locaţia de testare de la filiala corespunzătoare, iar dacă la rubrica observații este menționată "FĂRĂ TESTARE" elevii NU se vor prezenta la testare.
Testarea va avea loc sâmbătă 8 octombrie începând cu ora 10.
Durata testării este de 1 oră pentru clasele a V-a şi a VI-a şi 2 ore pentru clasele VII-XII.
Accesul în sălile de testare se va realiza în intervalul 9,00-9,30 pe baza cărţii de identitate/carnetului de elev vizat pe anul în curs. 

Elevii care s-au înscris la mai multe discipline pentru testarea iniţială  vor da testare DOAR la o singură disciplină, deoarece testarea iniţială se va susţine la aceeaşi ora pe 8 octombrie şi NU se pot sustine două sau mai multe testări simultan.

Listele cu elevii au fost afişate anonimizat (ultimele 9 cifre din CNP).

 28.09.2022

Vă rugăm urmăriți site-ul Centrului Județean de Excelență Bacău cu regularitate pentru detalii suplimentare privitoare la admiterea elevilor! http://www.excelentabacau.ro/index.php/noutati.

În data de 5 octombrie 2022 vor fi afișate rezultatele după Etapa I – Admiterea fără testare pe baza performanțelor și locurile disponibile pentru testarea inițială.

În data de 8 octombrie 2022, ora 10 va avea loc susținerea unei testări inițiale la disciplina de studiu. Testul va fi aplicat DOAR dacă numărul elevilor înscriși depășește numărul maxim admis pentru formarea unei grupe (15 elevi) conform numărului de locuri disponibile pe discipline și filiale 

http://www.excelentabacau.ro/images/discipline/Clase_CJEXBC_anexa3_2022-2023.pdf

Lista cu disciplinele pentru care va fi organizată testarea va fi afișată în data de 5 octombrie 2022.

Vom reveni cu listele actualizate cu elevii care vor participa la testare după finalizarea etapei I de înscriere pe bază de portofoliu și cu locația testării pentru fiecare filială!

Lista cu elevii înscriși pentru testare va fi afișată pe pagina de Noutăti, anonimizat (ultimele 9 cifre din CNP-ul introdus în formularul de înscriere).

Deoarece testarea initiala se va sustine la aceeasi ora pe 8 octombrie NU se pot sustine două testări, la două discipline simultan.

De asemenea inscrierile la disciplinele unde NU sunt alocate locuri pe filiale și discipline pentru concursul de selecție sunt considerate invalide. 

 

21.09.2022

Anunț grupe!

Grupa de matematică liceu filiala Moinești-Comănești de la Liceul Teoretic "Spiru Haret" a fost relocată pentru disciplina matematică gimnaziu clasele V-VI la filiala Bacău având în vedere situația înscrierii elevilor, iar grupa de matematică liceu filiala Onești a fost redistribuită la disciplina fizică nivel gimnazial de la Colegiul Național "Dimitrie Cantemir".  

Formularele de înscriere, procedura de selecție și calendarul selecției le găsiți mai jos în lista de anunțuri din secțiunea Noutăți publicate în 13.09.2022 iar numărul de locuri alocat pe grupe/discipline și pe filiale/unități de învățământ se găsesc la adresa http://www.excelentabacau.ro/images/discipline/Clase_CJEXBC_anexa3_2022-2023.pdf

Anunt selecție profesor lector pentru o grupă de matematică gimnaziu!

Invităm cadrele didactice intersate să se înscrie la a II-a etapă de selecție pentru disciplina matematică - 1 grupă gimnaziu clasele V-VI, filiala Bacău. Acestea vor depune dosarul de înscriere la sediul CJExBC Bacău în 27-28 septembrie 2022, interval orar 13-16. Evaluarea portofoliilor va avea loc în 28 septembrie 2022, iar interviul în 29 septembrie 2022 (ora va fi anunțată după perioada de înscriere). Rezultatele vor fi publicate în 29 septembrie 2022, după proba de interviu, eventualele contestații se vor putea depune în 30 septembrie la sediul CJExBC interval orar 9-11, iar rezulatele finale vor fi afișate în aceiași dată până la ora 14,30. Procedura de selecție și anexele la procedură se găsesc în lista de anunțuri de la prima etapă de selecție din această pagină de Noutăți.    

14.09.2022

Anunt înscriere elevi!

Pentru grupa de matematică liceu filiala Onești și grupa de matematică liceu filiala Moinești nu se fac înscrieri deoarece nu avem profesori lectori înscriși la prima etapă de selecție. Grupele vor fi relocate funcție de situatia inscrierilor elevilor!  

Elevul va completa o singură fișă de înscriere pentru a evita dublarea înregistrării datelor!

14.09.2022

REZULTATE FINALE OBŢINUTE DE PROFESORII CARE AU PARTICIPAT LA SELECŢIE ÎN CENTRU JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ BACĂU - SEPTEMBRIE 2022: 

 • Rezultatele pot fi descărcate aici

Noutăți an școlar 2022-2023

13.09.2022

ANUNȚ PENTRU SELECȚIA ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

CALENDARUL SELECȚIEI ESTE FORMATĂ DIN DOUĂ ETAPE

 

Etapa I – ADMITEREA FĂRĂ TESTARE PE BAZA PERFORMANȚELOR LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

§  15 septembrie – 2 octombrie 2022 – înscrierea online fără testare, pe baza performanțelor.

§  5 octombrie 2022 – A. Evaluarea portofoliilor elevilor, conținând diplome și premii obținute în ultimii doi ani școlari când s-au organizat olimpiade/concursuri și afișarea rezultatelor selecției

§  Elevii eligibili pentru formarea grupelor de excelență sunt:

 • elevii calificați în ultimii doi ani școlari când s-au organizat olimpiade/concursuri la faza națională sau au obținut premii la faza județeană a olimpiadei corespunzătoare disciplinei vizate, respectiv la concursuri naționale recunoscute de MEd (din calendarele competițiilor internaționale, naționale și regionale corelate cu disciplina la care se înscrie, altele decât cele din CAER și CAEN conform art. 49 din ROI al CJEXBC);

 • în limita unui număr de maximum 5 elevi pe grupă, comisia de selecție poate aproba selectarea în grupă a elevilor care au participat la faza județeană a olimpiadei de profil sau manifestă interes constant pentru performanță;

§  Înscrierea de face prin completarea Formularului Google (Anexa 3 la Procedura de selecție). Acesta se va accesa la link-ul  https://forms.gle/G8UqoNQJR2o4zFTYA și reprezintă cererea de înscriere pentru participarea la selecție în baza unui portofoliu cu diplome și premii obținute în ultimii doi ani școlari când s-au organizat olimpiade/concursuri (care se va încărca sub forma unui singur fișier .pdf)

§  Evaluarea portofoliului cu diplome și premii obținute în ultimii doi ani școlari când s-au organizat olimpiade/concursuri se va face conform grilei de evaluare (Anexa 5 la procedura de selecție a elevilor).

§  Punctajul minim pentru a fi declarat admis este de 50 de puncte (în limita celor 5 locuri/grupă).

§  Dacă un elev a participat la mai multe concursuri se va acorda doar punctajul maxim pe care l-a realizat la concurs; se punctează nivelul cel mai înalt al diplomei la olimpiada/concursul la care a fost obținut premiul.

§  Elevii din clasa a V-a se pot înscrie doar pentru participarea la testele inițiale din etapa de selecție (nu pot fi selectați pe bază de portofoliu).

§  Primele cinci locuri din fiecare grupă se vor ocupa în urma evaluării portofoliilor cu diplome și premii obținute în ultimii doi ani școlari când s-au organizat olimpiade, depuse de către elevii din clasele VI-XII.

§  Înscrierea nu se poate face decât în cadrul aceleiași discipline la care s-au obținut performanțele respective.

 

Etapa a II-a – ADMITEREA PE BAZA TESTĂRII NIVELULUI COGNITIV (TESTAREA INIȚIALĂ)

§  15 septembrie – 2 octombrie 2022 – înscrierea online cu testare inițială prin completarea Formularului Google „Fișă de înscriere pentru selecție elev în CJExBC cu TESTARE”. Acesta se va accesa la link-ul https://forms.gle/dpXKRHF3DVyVDT7h7  (Anexa 4 la procedură). Un elev se poate înscrie pentru testare la o singură disciplină, testarea realizându-se în aceleași timp pentru toate disciplinele. 

§  5 octombrie 2022 – B. Afișarea locurilor disponibile pentru testarea ințială după admiterea pe baza portofoliului

§  8 octombrie 2022, ora 10 – susținerea unei testări inițiale la disciplina de studiu de către elevii înscriși pentru testare și a unui test psihologic.

Testul va fi aplicat dacă numărul elevilor înscriși depășește numărul maxim admis pentru formarea unei grupe (15 elevi).

 • Punctajul minim pentru a putea fi admis este de 50 de puncte (în limita locurilor disponibile) iar punctajul maxim de 100 puncte (90 puncte+10 puncte din oficiu).

 • Numărul de locuri este de maxim 15 elevi/grupă mixtă, conform numărului de locuri alocat pentru fiecare clasă din grupa mixtă în ordinea descrescătoare a punctajului. Dacă nu există înscrieri la una dintre clase locurile se reportează la celelalte clase pe același nivel de studiu (gimnazial/liceal).

 • În cazul în care în urma testării inițiale un elev nu promovează concursul de selecție într-o grupă, dar dorește să participe la cursurile desfășurate în cadrul ei, o poate face doar cu aprobarea profesorilor grupei și a directorului centrului și numai în condițiile în care efectivul grupei nu este supradimensionat și nu se perturbă procesul educativ. Elevul se va numi “auditor” și va semna pe foaia de prezență a fiecărui curs, fără a fi însă cuprins oficial în cadrul grupei respective (art. 51, lit. a) din ROI CJExBC). Cererile de elev auditor, semnate și aprobate de profesorii coordonatori vor fi aduse și înregistrate la secretariatul CJExBC. Aprobarile privitoare la elevii auditori vor fi făcute doar in prima zi de curs, în ordinea punctajelor de la testarea inițială și nu mai mult de 25% din efectivul maxim al unei grupe, adică maxim 4 elevi auditori!

§  12 octombrie 2022 – afișarea rezultatelor înainte de contestații până la ora 14

§  12 octombrie 2022 - eventuale contestații la testarea inițială se pot depune DOAR in format letric, intre orele 14.30-17.30, la secretariatul CJExBC, str. Oituz, nr. 24, Bacău (sediul ISJ Bacău, etaj I)

§  13 octombrie 2022 - afișarea rezultatelor finale până la ora 16,30

§  17 octombrie 2022 – începerea cursurilor

§  Formularele de înscriere pe bază de portofoliu și formularul de înscriere pentru admitere prin testare vor  fi disponibile pentru înscriere, pe site la secțiunea Noutăți, începând cu 15 septembrie 2022.

§  Pentru disciplinele pentru care admiterea se va face prin intermediul portofoliului, formularul va permite încărcarea actelor din dosar.

 

12.09.2022

REZULTATE OBŢINUTE DE PROFESORII CARE AU PARTICIPAT LA SELECŢIE ÎN CENTRU JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ BACĂU - SEPTEMBRIE 2022: 

 • Rezultatele pot fi descărcate aici
 • La proba de interviu este admis candidatul care a obținut minim 60 puncte. Eventualele contestații la punctajul de evaluare a portofoliului pot fi depuse în 13.09.2022 prin trimiterea unui email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu subiectul Contestatie_nume_prenume_disciplina si cererea de contestație completată și semnată atașată mail-ului (Anexa 9 la Procedura de selecție a cadrelor didactice).

06.09.2022

PROGRAMARE INTERVIU CADRE DIDACTICE PENTRU CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ BACĂU - 8-9 SEPTEMBRIE 2022: 

 • Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrelor Judeţene de excelenţă nr. 5562/2020 si a procedurii de selecţie cadre didactice, după etapa de depunere a dosarelor de selectie cadrele didactice sunt rugate să participe la proba de interviu conform programării afişate pentru zilele de 8-9 septembrie 2022.
 • Interviul va avea loc la Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău.
 • Afişarea este realizată anonimizat utilizând ultimele 9 cifre din CNP. 
 • Programarea o puteti vizualiza aici.
 • Vă aşteptăm!

26.08.2022

REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE: 

 • secretar IS - 0,5 normă - rezultate
 • administrator financiar IS - 0,25 normă rezultate
 • informatician IS - 0,25 normă rezultate

25.08.2022

REZULTATE INTERVIU ÎNAINTE DE CONTESTAȚII CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE: 

 • secretar IS - 0,5 normă - rezultate
 • administrator financiar IS - 0,25 normă rezultate
 • informatician IS - 0,25 normă rezultate

22.08.2022

REZULTATE PROBA SCRISĂ ÎNAINTE DE CONTESTAȚII CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE: 

 • secretar IS - 0,5 normă - rezultate
 • administrator financiar IS - 0,25 normă rezultate
 • informatician IS - 0,25 normă rezultate

16.08.2022

REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE: 

 • secretar IS - 0,5 normă - rezultate
 • administrator financiar IS - 0,25 normă - rezultate
 • informatician IS - 0,25 normă - rezultate

28.07.2022

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ BACĂU cu sediul în Bacău, str. Oituz, nr. 24, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

-      0,5 normă secretar IS, studii superioare, contract individual de muncă perioadă nedeterminată;

-      0,25 normă administrator financiar IS, studii superioare, contract individual de muncă perioadă nedeterminată;

-      0,25 normă informatician IS, studii superioare, contract individual de muncă perioadă nedeterminată;

Concursul va avea loc la data de 22.08.2022, ora 10,00proba scrisă și 25.08.2022, ora 10,00interviul, la sediul Centrului Județean de Excelență Bacău.

Detalii privind condițiile de participare, dosarele de concurs și calendarul le găsiți aici, iar pentru descărcarea cererii de înscriere executați clic aici.

Fișe post: secretar, administrator financiar, informatician.

29.06.2022

ÎNSCRIERE PROFESORI PENTRU A SUSȚINE CURSURI ÎN CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Profesorii care doresc și manifestă interes constant față de pregătirea de performanță a elevilor, cu prioritate cei ai căror elevi au obținut rezultate deosebite la competiții, pot să se înscrie în anul școlar 2022-2023 pentru a susține cursuri la Centrul Județean de Excelență Bacău. Selecția cadrelor didactice se va face pe baza unui interviu și a unui portofoliu.

Cadrele didactice care doresc să facă parte din echipa Centrului Județean de Excelență Bacău își vor exprima disponibilitatea prin completarea formular online https://forms.gle/Bx3wAAdx9YvXgGNg7 și vor urma etapele din procedura de selecție conform următorului calendar:

 • 01.07.-15.08.2022 – completarea formularului de intenție online
 • 16.08-05.09.2022 - depunerea dosarului de selecţie la registratura Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în zilele de luni până vineri din perioadă, între orele 8-17
 • 06-07.09.2022 - evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisia desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău
 • 08-09.09.2022 - realizarea interviurilor (se va anunța după depunerea dosarelor de selecţie programul de desfășurare pe discipline/subcomisii)
 • 12.09.2022 - publicarea rezultatelor în urma evaluării portofoliului şi a probe de interviu înainte de contestații
 • 13.09.2022 – depunerea eventualelor contestații la evaluarea portofoliilor
 • 14.09.2022 - publicarea rezultatelor finale ale selecției

 Informațiile legate de procedura de selecție le găsiți publicate în secțiunea Noutăți.

Formular de intenție pentru participare la selecția profesorilor în Centrul Judeţean de Excelenţă Bacău

Adresa unitati de invatamant CJEXBC 2022

Anunt inscriere profesori CJEXBC 2022

Procedura selectie profesori CJEXBC 2022

Procedura selectie profesori CJEXBC 2022 - Revizia 1

Anexe la procedura selectie